" MARVIN "

SE UCH Ell-Ell's Ace Of Hearts  

f. 2017-05-20

e. CH & Winner  Ell-Ell's Kingdom Hearts u. CH Duckling's Jr Just In Mind

Ögon & Patella UA

MARVIN delägs av Kennel HM Boj's